Εταίροι

Το WEMIN, με επικεφαλής το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα), αποτελείται από εννέα εταίρους, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από οκτώ χώρες της ΕΕ - Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Σουηδία.

Hellenic Open University, DAISSy Research Group

Coordinator


http://daissy.eap.gr/
Achilles Kameas
Greece

Hellenic Open University (HOU) is the only Greek State University that offers formal and non-formal lifelong education, in both undergraduate and postgraduate levels.HOU participates in this project through the DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) research group of the School of Science and Technology. DAISSy realizes society-centred educational and technological, research, supports communities of practice, develops online learning platforms, MOOCs and 3D environments, enables the development of digital and citizenship skills, promotes inclusion and multiculturalism, and adopts standards (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET etc.).

ALDA - European Association for Local Democracy


www.alda-europe.eu/
Agata de Latour
France

The European Association for Local Democracy, is dedicated to the promotion of good governance and citizen participation at the local level throughout the enlarged Europe. Established in 1999 at the initiative of the Council of Europe, ALDA gathers more than 300 members - including local authorities, associations of local authorities, and civil society organisations.

Folkuniversitetet Stiftelsen Vid Lunds Universitet


http://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Organisation-och-verksamhet/
Ingmarie Rohdin
Sweden

Folkuniversitetet is an adult educational association that offers a wide range of adult education all over Sweden. It is an association of five foundations: the university extensions attached to the Universities of Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund and Umeå. We have a broad open educational program in a variety of subjects; we also run upper secondary schools, schools in higher vocational education, courses for seniors and training, labour market education and further education and training for working life.

Ifa Akademie


https://www.ifa-akademie.de/
Martin Kilgus
Germany

ifa Akademie is a full subsidiary of ifa - Institute for Foreign Relations (Institut für Auslandsbeziehungen) in Stuttart, Germany.The ifa Akademie is ifa's professional development and training center. ifa Akademie offers courses for German as a foreign language and seminars and trainings in the field of international cultural relations and education. ifa Akademie is active in international projects on integration, migration, social inclusion and language learning. ifa is Germany's competence center for foreign cultural relations and education and is financed by the German Foreign Office, the State of Baden-Württemberg and the City of Stuttgart.

Oxfam Italia Intercultura Società Cooperativa


https://www.oxfamitalia.org/cooperativa-intercultura/
Maria Nella Lippi
Italy

Oxfam Italia Intercultura is a Social Cooperative that is part of Oxfam Italy. It can be defined as a network of organizations and associations operating in the territory on the themes of integration and equal opportunities for migrants, asylum seekers, refugees and local communities. Oxfam Italia Intercultura is recognized as a Training and Development Agency since 2012 and as a provider of services for hosting and supporting refugees and asylum seekers since 2015.

Associação Renovar a Mouraria


https://www.renovaramouraria.pt/
Filipa Bolotinha
Portugal

Associação Renovar a Mouraria it’s a ONGD with public utility status, founded in March of 2008 with the mail goal of revitalize Mouraria neighborhood at social, cultural and economic levels. Today, is a reference at Lisbon city level regarding work with migrant communities.

Southside Partnership DLR


http://www.southsidepartnership.ie/
Daniela Naab
Ireland

Southside Partnership – established in 1996 - is a local development company operating in Dun Laoghaire Rathdown, County Dublin in Ireland. The organisation works with a variety of agencies and organisations on local and national level so that individuals, groups and communities can find ways to bring about positive change and create more hopeful prospects for people who experience unemployment, poverty and social exclusion.

Colectic


https://colectic.coop/
Esther Subias
Spain

Colectic is a cooperative nonprofit that works for the inclusion, autonomy and empowerment of people and communities in the social, labor and technological fields; using technology as a tool for participation and social transformation. It is located in the Raval district of Barcelona.

Olympic Training and Consulting Ltd


http://www.olympiakokek.gr/
Aikaterini Sotiropoulou
Greece

Olympic Training is a VET center established in 1995 participating actively in National and European projects, community initiatives, specialized in social integration of vulnerable groups including migrants, as well as in relative research. Over 25,000 trainees have been trained by us so far and more than 4,500,000 manhours of vocational training have been carried out.