Νέα & Εκδηλώσεις

Απρίλιος 1, 2020

Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου “WEMIN” με Συντονιστή την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε το διετές Ευρωπαϊκό έργο WEMIN: Migrant Women Empowerment and Integration. Χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]
Δεκέμβριος 30, 2019

Επιτυχής ολοκλήρωση των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων του έργου WEMIN!

Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του έργου «WEMIN: Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων και μεταναστριών», που υλοποιήθηκαν από την «Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική ΕΠΕ» […]
Δεκέμβριος 22, 2019

International Conference «Women in Displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe»

Undoubtedly, the international conference entitled «Women in Displacement: Gender, Migration and the Challenges of Integration in today’s Europe», was a very successful event! It was organized […]
Δεκέμβριος 15, 2019

Women’s rights – 70 years of „Grundgesetz” in Germany – Scrapbook

Rights of women are well defined, but reality is different. In the year of the 70th anniversary of the “Deutsche Grundgesetz”, der German Basic Law, migrant […]
Δεκέμβριος 15, 2019

Women’s rights – 70 years of „Grundgesetz” in Germany – Exhibition

A group of migrant and refugee women met within the context of WEMIN for creative workshops on female rights. The starting point was the 70th anniversary […]
Δεκέμβριος 15, 2019

Arts and culture workshop: Intercultural WEMIN cookbook

Food and culinary traditions are links between cultures. All cultures have their kitchen specials, dishes for festivities and unique principles of preparing food. From cooking to […]
Δεκέμβριος 15, 2019

WEMIN empowerment program Stuttgart

People who are new to a country need support and guidance. But this takes time, courage and strength. Not everything you see, hear and read in […]
Δεκέμβριος 15, 2019

WEMIN alumni in Stuttgart

Two years of intensive work had been done: in WEMIN German language courses, in special cultural programs for immigrant and refugee women, in mentoring activities and […]
Δεκέμβριος 13, 2019

Wemin: a great challenge at all levels

Two years of project have given us enormous professional enrichment. Every day has represented a challenge: at the local level, with our community; internationally, with the […]
Δεκέμβριος 13, 2019

A tapestry of stories around the world

Maybá Calderon de Nieto, arrived to Barcelona some time ago, after her husband died in Venezuela, when her daughter asked her if she wanted to come […]