Om

WEMIN - Migrant Women Empowerment and Integration

WEMIN-projektet (Migrant Women Empowerment and Integration) syftar till att genomföra och främja en omfattande integrationsmodell för migranter / flyktingkvinnor (MRW). Genom direkta insatser och genom erfarenhetsdelning mellan partnerna kommer sociala, kulturella, pedagogiska och yrkesmässiga aspekter för inkludering att hanteras och aktivt deltagande kommer att uppnås.uppnås.

Projektets förväntade resultat är att:

Förbereda social integration genom kulturell medvetenhet (inklusive förvärv av språkliga färdigheter)

Stärka MRW genom information om utbildningssystemet och kvinnors ställning i värdlandet och om tillgänglig support.

Främja peer learning mellan MRW och institutioner via en online-plattform

Främja direkt interaktion och sociokulturellt utbyte med de lokala samhället genom gemensamma aktiviteter, därmed utmana stereotyper

Överföra god praxis inom partnerskapsländerna

Disseminera god praxis vid MRW-integration, både inom och utanför partnerskapsländerna