Sobre

WEMIN - Integració i Apoderament de Dones Migrants

El projecte WEMIN (Integració i Empoderament de Dones Migrants) té per objectiu implementar i promoure un model d'integració transversal per a dones migrants i refugiades (MRW). Mitjançant intervencions directes en grups de dones i l'intercanvi d'experiències entre els membres del projecte, s'abordaran aspectes socials, culturals, educatius i professionals de la inclusió i s'aconseguirà una participació activa.

El projecte vol:

Fomentar la inclusió social a través de la consciència cultural (inclosa l'adquisició d'habilitats lingüístiques)

Apoderar les dones migrants i refugiades proporcionant-lis informació sobre el sistema educatiu, la posició de les dones en les societats d'acollida i les estructures de suport disponibles

Promoure l'aprenentatge entre iguals entre MRW i institucions a través d'una plataforma en línia

Promoure la interacció directa i l'intercanvi sociocultural amb la societat d'acollida a través d'activitats comunes, desafiant així els estereotips

Transferir bones pràctiques entre els països associats

Difondre bones pràctiques en la integració de MRW tant dins com fora dels països associats