Våra Aktiviteter

WEMIN kommer att ge möjligheter till invandrare och flyktingkvinnor som bor i Europa att aktivt delta i värdsamhällets sociokulturella liv. Samtidigt kommer alla berörda i samhällena att dra nytta av ökad social sammanhållning och mer aktivt deltagande från invandrare och flyktingkvinnor.

Ett antal utbildningar, mentor sessioner, ömsesidigt lärande och konstaktiviteter planeras inom projektet - många tillfällen att stimulera dialog, interkulturella relationer och utbyten. En online-plattform kommer också att användas för att främja ömsesidigt lärande och utbyte.

Bred spridning av aktiviteter och utbyte av erfarenheter över hela Europa kommer att nå intressenter som är involverade i integrering av invandrare (invandrings- och asylservice, icke-statliga organisationer, organisationer som deltar i utbildning och stöd till invandrare och flyktingar) samt medborgare, vilket ökar deras medvetenhet om kulturell dialog.

WEMIN: s aktiviteter

Upprättande av en Guide med överföring av bästa praxis för integration av invandrare och flyktingkvinnor i partnerländerna
Utveckling av samhällen, inklusive invandrare och flyktingkvinnor, och lokala kvinnor från partnersamhällen, vilka kommer att delta i projektaktiviteterna och bli multiplikatorer inom sina kretsar
Förberedelse av social integration genom kulturella utbildningar för migrant- och flyktingkvinnor (språkliga, sociokulturella, etc.)
Mentor sessioner för invandrare och flyktingkvinnor med information om utbildningssystemet och kvinnors ställning i värdsamhället, samt om tillgänglig support.
Underlätta aktivt deltagande genom mentorskap om möjligheter inom utbildning, volontärarbete och arbete
Deltagande i aktiviteter med kvinnor från lokala samhällen för att utmana stereotyper om migration (hantverk och kultur aktiviteter)
Utveckling av en nätverksplattform för ömsesidigt lärande, främjande av utbyte och dialog och säkerställande av projektets hållbarhet
Bred spridning av projektaktiviteter och resultat, särskilt god praxis om integration av invandrare och flyktingkvinnor, kommer att öka medvetenheten och främja konkreta möjligheter att förbättra våra samhällen i hela Europa