Les nostres activitats

WEMIN apoderarà les dones migrants i refugiades que viuen a Europa amb l'objectiu que participin activament a la vida sociocultural de les seves comunitats d'acollida. Alhora, totes les comunitats locals involucrades es veuran beneficiades gràcies a una major cohesió social i una participació més activa de tots els seus membres.

El projecte inclou formacions, sessions de tutoria, aprenentatge entre iguals i activitats artístiques que volen estimular el diàleg, les relacions interculturals i l'intercanvi. També s'utilitzarà una plataforma en línia.

La difusió d'aquestes activitats i l'intercanvi d'experiències a tota Europa tenen per objectiu arribar a agents involucrats en l'integració de migrants (serveis d'immigració i asil, proveïdors de serveis socials, ONG's, entitats involucrades en la formació i suport a migrants i refugiats) així com a ciutadans per a conscienciar-los sobre el diàleg cultural.

Les activitats de WEMIN:

Creació d'una guia de bones pràctiques per compartit i implementar les millors iniciatives amb dones migrants i refugiades als diferents països participants
Desenvolupament de comunitats que incloguin les dones migrants i refugiades i veïnes de les comunitats d'acollida, qui participaran a les activitats del projecte i es convertiran en multiplicadores als seus cercles.
Fomentar la inclusió social a través de formacions per a dones migrants i refugiades (lingüístiques, socioculturals, etc.).
Sessions d'apoderament i tutoria per a dones migrants i refugiades amb l'objectiu de facilitar-lis informació sobre el sistema educatiu i el paper de les dones a les societats d'acollida, així com sobre les estructures de suport disponibles
Facilitar la participació activa de les dones migrants i refugiades a través de l'acompanyament en oportunitats de formació, voluntariat i ocupació
Participació en activitats conjuntes amb dones de la comunitat d'acollida per desafiar els estereotips sobre migracio, a través de manualitats i tallers culturals
Desenvolupament d'una plataforma online de formació per promoure l'intercanvi i el diàleg i garantir la sostenibilitat del projecte
La difusió de les activitats i els resultats del projecte, en particular aquells relacionats amb les bones pràctiques sobre inclusió de dones migrants i refugiades, augmentarà la consciència sobre aquesta problemàtica i promourà oportunitats per millorar les nostres comunitats a tota Europa