Επιτυχής ολοκλήρωση των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων του έργου WEMIN!