Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου “WEMIN” με Συντονιστή την Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ