Τo έργο WEMIN αναδεικνύεται στο διεθνές συνέδριο «Diversity in adult Education»