Το έργο WEMIN κερδίζει το ενδιαφέρον σε ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς